Elektryk
Elektryk

Sprzecza się trzech chłopców, który z nich ma starszego pradziadka.Pierwszy mówi:– Mój pra-pra-pradziadek był cieślą i strugał belki na Arkę…