O MATKO BOSKA!

O MATKO BOSKA!

Siadając do klawiatury słyszę dzwony kościelne. Wybiła dwunasta w południe.

Myślę: Duch Święty mnie tchnął, aby wreszcie napisać o modlitwie Anioł Pański…

Ważna bowiem to modlitwa. Można nią uczcić Wcielenie Syna Bożego oraz macierzyństwo Maryi.

Od wyrażenia zgody przez Maryję na plan Boga, można powiedzieć wszystko co ważne dla nas katolików się zaczęło. Wszechmocny mógł zacząć wcielać w życie zbawczy plan dla całej ludzkości.

Matka Boża przyjęła do swego świętego łona Zbawiciela świata. Choć miała pewnie swoją wizje na przyszłość, była gotowa do pełnienia woli Najwyższego. Porzuciła swoją koncepcję, aby realizować plan Boga na Jej życie. Okazuje się, że był on najlepszy.

Ileż razy ja sama buntuje się i spieram z Bogiem, kiedy nie jest jak sobie to wymyśliłam. Co by to było, gdyby Bóg spełniał moje życzenia? Nie chcę wiedzieć. Katastrofa. A Maryja pokazuje jak ważna jest pokora i umiejętność przyjmowania nawet trudnych wyzwań od samego Boga. On nigdy nie zostawia. Wspiera przecież w życiowej wędrówce.

Wielka to tajemnica wcielenia Chrystusa i jestem pewna, że żyjąc nie poznamy jej do końca. Żywię jednak głęboką nadzieję na objawienie mi tego zagadnienia w niebie.

W zależności od miejsca modlitwę te odmawia się o godzinie 6.00, 12.00 i 18.00. Zmierzyłam czas odmawiania – równo 2 minuty. Czy to jest długo? Może dasz rade odmawiać ją raz w jednej z podanych godzin? Może uda Ci się 3 razy w tygodniu, a może 5 razy a może codziennie? Poniżej formuła.

Czułam od jakiegoś czasu, że powinnam o tym napisać i… odmawiać ją regularnie i do tego tutaj zobowiązuje się na piśmie ;-). Będę to robić kilka razy w tygodniu. Chcę zaprzyjaźnić się z Maryją. Do tego samego zachęcam Ciebie. A może jest ktoś, kto odmawia taka modlitwę stale i jest dla niego ważna? Bedę wdzięczna za odzew. Wspierajmy się kochani w tej drodze do nieba. Dobre słowo i motywacja wzajemna dziś w cenie 😉

Matko Boska Ty jesteś wzorem dla kobiet. Wspieraj nas kobiety w dostrzeganiu swojego piękna. Wstawiaj się za nami u Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

A Słowo stało się ciałem,
i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

W okresie wielkanocnym zamiast Anioł Pański odmawia się:

Regina Caeli Królowo Nieba
Królowo nieba, wesel się, Alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja,
Zmartwychpowstał, jak powiedział. Alleluja.
Błagaj za nami Boga. Alleluja.
W.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
O.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
Módlmy się:
Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Share Button
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.