EWANGELIA 30 STYCZNIA 2021 + komentarz

EWANGELIA 30 STYCZNIA 2021 + komentarz

SOBOTA III TYGODNIA ZWYKŁEGO

EWANGELIA (Mk 4, 35-41)

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?». On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!». Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?».


Czasem Jezus oczekuje żebyśmy Mu wszystko wykrzyczeli co nas boli i przeraża.

Czasem dopiero wtedy reaguje na nasze prośby i błagania.

Wszystko bowiem jest Mu poddane co w Niebie i na ziemi.

Czy może być obojętny na nasze modlitwy?

Share Button